top of page

Privacyverklaring

 • De docent(en), waaronder ook Kinderyoga Jet & Job behoort, hanteren beroepsgeheim. Concreet houdt dit in dat gevoelige dingen, dingen die in vertrouwen zijn verteld en/of persoonlijke zaken niet met andere deelnemers en derden worden gecommuniceerd.
   

 • De docent(en) van Flow Yoga Hengelo gebruiken persoonsgegevens, die u aan Flow Yoga heeft verstrekt, uitsluitend om: a)    met u in contact te komen;
  b)    op de hoogte te zijn van eventuele fysieke klachten om daar in de les rekening mee te kunnen houden.
   

 • Uw persoonsgegevens of die van uw kind worden niet met andere deelnemers of derden gedeeld.
   

 • Op de Facebookpagina(‘s) of op de website van Flow Yoga Hengelo worden alleen foto’s geplaatst:
  a)    waarop gezichten niet herkenbaar zijn
  b)    waar toestemming voor is gevraagd aan de deelnemer of ouder van het kind.
   

 • Indien er sprake is van een groepsapp: Nieuwe deelnemers worden toegevoegd aan deze app na toestemming van deelnemer of ouder van het kind. Een deelnemer kan op elk moment op eigen initiatief de app-groep verlaten.
   

 • Mails die aan meerdere deelnemers tegelijk worden gestuurd, worden telkens via BCC gestuurd, zodat de mailadressen niet voor andere deelnemers zichtbaar zijn.
   

 • In geval van beëindiging contract worden:
  - gegevens van deelnemers dezelfde week verwijderd uit het administratiesysteem van de docent.
  - deelnemers binnen 48 uur uit de groepsapp verwijderd.

  Manja Haze
  Flow Yoga Hengelo

bottom of page